Poďakovanie

To, že tohtoročná zima prichádza hlasnými krokmi, ktoré sa prejavujú vo forme snehovej nádielky, sme sa presvedčili hneď na jej začiatku. Zasypala nás takmer po kolená, z čoho mali radosť naši žiaci. Menej to potešilo nás, najmä pri pohľade na strechu telocvične. Keďže sneh bol ťažký a prognózy boli, že bude ešte ťažší, bolo potrebné niečo s ním robiť. A tu sa ukázalo, akou výhodou je byť obecnou školou. Pán starosta iniciatívne vyhlásil dopoludnia brigádu a o 15,00 bolo na streche dvadsať chlapov. Sneh bol odhádzaný ešte do zotmenia.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, od pána starostu, ktorý to zorganizoval, cez ochotných nie len chlapov (brigádovala aj jedna slečna), až po pani školníčku a pani upratovačku, ktoré sa príkladne postarali o občerstvenie.