Medzinárodný deň eura

Dňa 24.9. sme si pripomenuli  Medzinárodný deň eura. Na  hodinách  sa žiaci dozvedeli nové informácii o našej menovej jednotke a jej histórií.  Do aktivít sa zapojil každý žiak a spolu so svojim kolektívom v triede vytvorili krásne výrobky, ktorými sa pochválili na výstavke. A tak sme sa mohli ocitnúť v minulosti, ale aj vo vlastnej krajine Z-landii, či Francúzsku alebo v Anglicku. Žiaci z prvého stupňa nám znova dokázali, akí sú šikovní a so svojimi pani učiteľkami vytvorili krásne výrobky, ktoré nám pripomenuli tento významný deň. Tento deň sme zároveň využili na overenie pojmov z finančnej gramotnosti. Žiaci vytvorili plagáty týkajúce sa bankovníctva, pôžičiek, domácich financií, sporenia…