Športovo relaxačný krúžok pre dievčatá vedie PaedDr. Jana Murčová.

Prihlásené žiačky sa stretávajú v školskom roku od začiatku mesiaca október do konca mesiaca máj každý štvrtok v čase od 13:45 do 15:00.