Článok

Oznam pre rodičov od 10.5.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 10.05. – 14.05. 2021: 1/   žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne. Prevádzka školy začína od 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. od   6:30 –  7:30 hod. ranný ŠKD len pre žiakov 1. a 2. ročníka. od   7:45  výuka podľa rozvrhu hodín po skončení vyučovania ŠKD...

Článok

Oznam pre rodičov od 3.5.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 03.05. – 07.05. 2021: 1/   žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne Prevádzka školy začína od 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne: od   6:30 –  7:30 hod. ranný ŠKD len pre žiakov 1. a 2. ročníka. od   7:45  výuka podľa rozvrhu hodín po skončení vyučovania...

Článok

Oznam pre rodičov ŠKD od 3.5.2021

Vážení rodičia, dodržiavanie protipandemických opatrení si vyžaduje početnejšie personálne  obsadenie ako potrebujeme na zabezpečenie prevádzky školy za štandardných okolností. Z tohto dôvodu sme boli nútení pristúpiť k úprave režimu ŠKD, a to s účinnosťou od pondelka 3.5. 2021 až do odvolania. Režim prevádzky ŠKD od 3.5 2021: Ranný ŠKD: od 06:30 hod. do 07:30 hod. dve oddelenia          I. oddelenie      ...

Článok

Oznam pre rodičov od 26.4.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 26.4. – 30.4. 2021: 1/    26.4. – 30.4. 2021:  žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne: od   7:00 –  7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy od   7:45 – 11:15 hod....

Článok

Oznam pre rodičov od 19.4.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 19.4. – 23.4. 2021: 1/    19.4. – 23.4. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne: od   7:00 –  7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy od   7:45 – 11:15 hod....

Článok

Oznam pre rodičov od 12.4.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 12.4 – 16.4. 2021: 1/    12.4. – 16.4. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne: od   7:00 –  7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy od   7:45 – 11:15 hod....

Článok

Oznam pre rodičov od 7.4.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 7.4 – 9.4. 2021 1/    7.4 – 9.4. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne!!!!! Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne: od   7:00 –  7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy od   7:45 – 11:15 hod....

Článok

Oznam

O z n a m Vážení rodičia, veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 1.4. 2021 a končia sa v utorok 6.4.2021. Vyučovanie sa začne v stredu 7.4.2021. Bližšie informácie o organizácii vyučovania po 7.4.2021 zverejníme na stránke školy najneskôr 6.4.2021. Zároveň mi dovoľte touto cestou v mene zamestnancov školy ako aj v mene svojom, popriať Vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov....

Článok

Oznam pre rodičov od 25.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 29.03. do 31.03. 2021: 1/    29.03. do 31.03. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne!!!!! Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne: od   7:00 –  7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy od   7:45 – 11:15 hod....

Článok

Oznam pre rodičov po 22.3.2021

Vážení rodičia, dovoľte mi informovať Vás o organizácii prevádzky školy v termíne od 22.03. do 27.03. 2021: 1/    22.03. do 27.03. 2021– žiaci ročníkov 1. – 4. sa učia prezenčne!!!!! Prevádzka školy začína od 7:00 hod. a končí o 16:00 hod. nasledovne: od   7:00 –  7:45 hod. žiaci prichádzajú do školy, každý do svojej triedy od   7:45 – 11:15 hod....