ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

10. a 11. apríla 2017 od 15.00 do 17.00 hod.

Na zápis treba priniesť:

  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz rodiča,
  • 10 € (na nákup zošitov k šlabikáru a učebných pomôcok)

Základná škola, Školská 4, Selce

  • škola s dlhodobo výbornými výchovnými a vyučovacími výsledkami žiakov,
  • vyučovanie dvoch cudzích jazykov (ANJ od 2. roč., druhý cudzí jazyk od 7. roč.),
  • vyučovanie informatiky od 3. ročníka v moderne vybavenej multimediálnej učebni,
  • práca so stavebným systémom LEGO-DACTA, pobyt v Školskom klube detí,
  • trávenie voľného času v záujmových útvaroch, plavecký výcvik v 2. roč., škola v prírode v 3. a 4. roč., lyžiarsky výcvik v 7. roč.,
  • pobočka ZUŠ Slovenská Ľupča priamo v budove školy.