Zápis do prvého ročníka

Informácie pre rodičov

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Selciach prebehne

v dňoch 12.4. a 13.4. 2021 v priestoroch školy

(bez prítomnosti detí, len v prítomnosti zákonného zástupcu).

Zákonný zástupca sa bude môcť zápisu zúčastniť za podmienky dodržania v tom čase aktuálnych pandemických opatrení (budú zverejnené na webe školy).

Zákonný zástupca na toto stretnutie prinesie:

– vypísanú prihlášku (je na webe školy), ktorá bude podpísaná najlepšie obidvoma rodičmi. (V prípade, že by mal niekto problém prihlášku si stiahnuť, vypíše ju v škole).

– občiansky preukaz, na kontrolu osobných údajov

– rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu pracovníkovi školy)

– súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy (k nahliadnutiu pracovníkovi školy)

– iné doklady potrebné pre kompletizáciu prihlásenia detí na plnenie školskej dochádzky (ak existujú)

– poplatok za učebnice 10,- €

Vzhľadom na pandemickú situáciu presnejšie informácie o priebehu dostanú rodičia týždeň pred termínom zápisu.

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté na čísle telefónu 0905 453 327, alebo prostredníctvom e mailu: riaditel.zsselce@gmail.com

 

Spresnenie informácií k zápisu

Termín konania:          12.4. 2021 (pondelok) –  13.4.  2021 (utorok)

Čas konania :               13:00 hod. – 17:00 hod.

Miesto konania:          ZŠ SELCE

Zapísať dieťa príde osobne  jeden zákonný zástupca, bez prítomnosti budúceho prváčika. Musí sa preukázať negatívnym testom max. 7 dní starým a vypísaným tlačivom „Čestné vyhlásenie“ (je k stiahnutiu na web stránke školy). V objekte školy musí mať prekryté horné dýchacie cesty predpísaným typom respirátora.

Ak sa niekto z vážnych dôvodov zápisu nemôže zúčastniť, na telefónnom čísle 0905 453 327 si dohodne náhradný termín, a to pred termínom zápisu.

Ostatné informácie ostávajú v platnosti.

V prípade otázok volajte číslo 0905 453 327, alebo použite

mail : riaditel.zsselce@gmail.com

V Selciach        6.4. 2021                                        Mgr. Peter KRÁČIK