Vystúpenie žiakov s kultúrnym programom

Žiaci z 5., 7., a 9. ročníka pripravili malý kultúrny program, ktorý predviedli na výročnej schôdzi SZPB v Selciach, ktorá sa konala v nedeľu 11.12.2016.