výstava v Galérii

Dňa 24.3.2017 sa žiaci 5. a 7. ročníka zúčastnili výstavy v Galérii na námestí Š. Moyzesa. Výstava bola zameraná na prezentáciu tvorby umelca a výtvarníka S. Filka. Súčasťou výstavy boli tvorivé dielne,kde si žiaci mali možnosť zobraziť vesmír a ich predstavu o ňom.