Výstava liečivých rastlín

Žiaci piateho a šiesteho ročníka na hodinách techniky pripravili výstavku liečivých rastlín zo záhradky a lúk okolia Seliec.