Výlet do Bratislavy a na hrad Devín

Dňa 7.6.2017 sme sa ôsmaci, deviataci a pár šiestakov vybrali na koncoročný výlet do Bratislavy na hrad Devín. Po zdĺhavej ceste autobusom sme konečne dorazili do cieľa, kde nás už čakal pán sprievodca, ktorý nám veľmi zaujímavo odprezentoval celú históriu hradu a hradnej studni.

Hrad Devín sa nachádza na sútoku riek Dunaja a Moravy. Po Keltoch sa stal súčasťou obranného systému Limes Romanus a počas obdobia Veľkomoravskej ríše, tu dal knieža Rastislav vybudovať mohutnú pevnosť a systém obranných hradísk. Ako hrdý Slovák hrad Devín často spomína aj Ľudovít Štúr, ktorý v roku 1836 spolu so svojimi pracovníkmi, zorganizoval naň výlet, kde prijali slovanské mená.Od roku 1961 je hrad Devín vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Po odprezentovaní histórie nás pani učiteľky previedli po celom hrade. Nezabudnuteľný bol výhľad z hornej časti, kde bol nádherný výhľad nielen na rieky Dunaj a Moravu, ale aj okolitú krajinu. Prechádzali sme sa po rôznych chodbičkách, kde sa nachádzajú výstavy z dávnej minulosti… Nachvíľu sme sa stali súčasťou tejto histórie.