Všetkovedko

Vo štvrtok 28. novembra sa devätnásť druhákov, tretiakov a štvrtákov zapojilo do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Hlavičky si potrápili nad netradičnými úlohami, aby ukázali, že o svete už naozaj veľa vedia. Najúspešnejší súťažiaci dostane diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY a cenu. Vyhodnotenie súťaže bude v januári 2020.
Ďakujem deťom za nefalšovanú radosť pri riešení aj náročných úloh.