Vlastivedná exkurzia do Zuberca

V stredu 6. júna sa tretiaci a štvrtáci vybrali spoznávať spôsob života našich predkov. Vlastivednú exkurziu sme uskutočnili pod Roháče, do Múzea oravskej dediny v Zuberci, kde boli pre žiakov pripravené viaceré stanovištia, aby sa žiaci prostredníctvom animátorov mohli čo najviac dozvedieť o spôsobe bývania v minulosti, o výrobe plátna i súkna, či keramiky, o tradičnom živote detí na dedine, ale i o všeličom ďalšom.
Počas prehliadky domov v skanzene žiaci zisťovali odpovede na kvízové otázky, za ktoré boli v závere návštevy odmenení.
Žiaci z exkurzie odchádzali spokojní a bohatí o nové vedomostí i nové zážitky.