Koniec 1. polroka

Známky uzavreté do 23.1.2017 / pondelok /

Klasifikačná porada 25.1.2017 / streda /

Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok šk. roka 2016/2017 – 31.1.2017 posledná vyučovacia hodina

Polročné prázdniny 3.2.2017 / piatok /