Týždeň zdravia

V dňoch od 19.4. do 25.4. 2017 sa naša škola zapojila do Týždňa zdravia na tému Abeceda zdravia.  Okrem toho, že triedne učiteľky viedli so  žiakmi rozhovory na tému zdravia, žiaci 7.-9.roč. mali besedu s členkou SČK o histórií a úlohách Červeného kríža.

Ako vieme, že k zdraviu nepatri len zdravá strava, ale aj šport, tak aj naši žiaci sa počas týždňa venovali športovým aktivitám. V stredu si žiaci druhého stupňa zasúťažili vo florbale, kde prvé miesto obsadili  8smaci, aj v kategórii dievčat, aj chlapcov. K výhre im ešte raz gratulujeme. Žiaci 1.stupňa s tr. učitelkami mali rôzne športové aktivity. Starší žiaci pripravili pre žiakov 1.-5. ročníka rôznorodé aktivity „spoločne sa učíme o zdraví“ . A každá trieda pripravila projekty, ktoré nám skrášlili vestibul.

Veríme, že tento týždeň deťom priniesol nielen zábavu, ale aj veľa užitočných rád a vedomostí…