Týždeň zdravia

V dňoch 16.4 – 20.4. 2018 sa pri príležitosti Svetového dňa zdravia uskutočnil na našej škole Týždeň zdravia. Žiaci pripravili projekty na tému Zdravie, ktoré sú vystavené vo vestibule školy.

Súčasťou zdravia je aj pohyb. I. stupeň si zasúťažil v telocvični. II.stupeň mal florbalový turnaj v zmiešaných družstvách. Víťazom bolo družstvo deviatakov. Každý žiak sa mohol venovať aj svojmu obľúbenému športu.

Žiaci 6. – 9. ročníka pripravili náučné a zábavné aktivity pre žiakov I.stupňa.

Žiaci sa mohli zapojiť aj do kvízu Zložky potravy aj do kvízu k Svetovému dňu Zeme. Správni riešitelia boli odmenení dňa 30.4.2018 drobnými odmenami.