Testovanie 9-2018

V školskom roku 2017/2018 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 21. marca 2018 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

Podrobnejšie informácie o nájdete v dokumentoch Testovanie-9 MAT a Testovanie-9 SJL.

Dňa 21.3.2018 prebehlo na našej škole Testovanie 9. Všetci sme deviatakom držali veľmi palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. O tom, ako sa im darilo v porovnaní s ostatnými školami budeme informovať hneď, ako budú známe výsledky.

Výsledky Testovanie 9-2018
Základné údaje / PredmetyMATSJL
Počet testovaných žiakov školy2323
Priemerná úspešnosť školy v %68,7%76,3%
Priemerná úspešnosť v SR v %55,9%63,0%
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v %+12,8%+13,3%
Najúspešnejší žiaci
MATSJL
Marcela Babjáková100%Monika Kútiková100%
Matúš Patráš100%Marcela Babjáková92%
Monika Kútiková95%Matej Kuťka92%
Nina Žilová95%Lea Olšiaková92%
Matej Kuťka90%Miriam Ösziová92%
Nina Žilová92%