Testovanie 5-2019

V tomto školskom roku sa uskutočnilo v stredu 20.11.2019 testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2019) z predmetov SJL a MAT.

Všetky informácie týkajúce sa testovania (harmonogram, pomôcky, aj testy z predchádzajúcich rokov) sú zverejnené na stránke www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

Výsledky ZŠ Selce
Základné údaje/PredmetyMATSJL
Počet testovaných žiakov školy2424
Priemerná úspešnosť školy v %78,8%68,1%
Priemerná úspešnosť v SR v %63,4%64,8%
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v %+15,4%+3,3%

Najúspešnejší žiaci:
MAT – Jakub Sendrey – 100%
SJL – Jakub Sendrey – 100%