Testovanie 5-2017

Dňa 22.11.2017 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie piatakov Testovanie 5-2017. Naša škola dosiahla nasledovné výsledky.

Základné údaje / PredmetyMATSJL
Počet testovaných žiakov školy2323
Priemerná úspešnosť školy v %72,6%68,4%
Priemerná úspešnosť v SR v %64,7%62,8%
Rozdiel úspešnosti školy oproti SR v %+7,9%+5,5%
MATMaroš Medveď93,3%SJLMichaela Kútiková90%
Adam Kupec90%Marek Mikloš90%
Ema Peťková90%
Najúspešnejší žiaci