Tajov

Dňa 25.apríla 2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie v Tajove. Boli sme si pozrieť Pamätný dom J. G. Tajovského a Pamätnú izbu J. Murgaša. Veľmi pútavou prednáškou sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých a pre nich nových vedomostí. Na chvíľu sme sa ocitli v čase, kedy tieto významné slovenské osobnosti žili. Žiakom sa veľmi páčilo a určíte sa tam ešte niekedy vrátime.