Svetový deň výživy

Dňa 16.10.2017 sme si pripomenuli Svetový deň výživy výstavou zdravých potravín. Pestré a chutné výrobky boli vystavené vo vestibule školy. Po prehliadke ich žiaci s chuťou skonzumovali.

Žiaci jednotlivých ročníkov sa dňa 20.10.2017 prípravou projektov zapojili do kampane ”Hovorme o jedle”. Žiaci si vyberali z vyhlásených denných tém. Vybraní žiaci sa zapojili aj do súťaže “Chutné maľovanie”.