Svetový deň mlieka

Pri príležitosti Svetového dňa mlieka 24.5.2018 na našej škole žiaci 5.-9.ročníka pripravili pre žiakov I.stupňa rôzne zábavné aj náučné aktivity. Žiaci riešili rôzne pracovné listy, osemsmerovky, krížovky. Vyrábali zvieratká, maľovali obrázky, hrali pexeso. Z obalového materiálu vytvorili rôzne stavby. Do mapy umiestňovali mestá s výrobou mliečnych výrobkov. Žiaci si vyskúšali aj chemické pokusy. Na školskom dvore si mohli zasúťažiť v mliečnej dráhe a stavali pyramídu z jogurtových obalov.