Svetový deň mlieka 2017

V rámci aktivít k Svetovému dňu mlieka si žiaci 6.ročníka pripravili pre svojich mladších spolužiakov zo 4.triedy niekoľko aktivít. Po krátkej prezentácii na tému „Objavte mlieko“ v skupinách vypracovali kvíz zameraný na význam mlieka pre človeka a vyrobili si záložky do kníh. Na záver sa spoločne zahrali na chemikov a zisťovali pH jednotlivých vzoriek mliečnych výrobkov.