Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

V stredu 5. apríla sa prváci, druháci a štvrtáci vzdelávali v priestoroch Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. V Matejovom dome si pre deti pripravili špecializované vzdelávacie programy: Zločin a trest a Príbehy medeného mesta a osudy jeho obyvateľov. Najmenší sa zoznámili so škriatkom, ktorý chodí po múzeu a robí neplechu. Štvrtáci na vlastnej koži zažili právo voliť richtára.