Stravovanie v školskej jedálni od 9/2019

Od septembra 2019 nastanú zmeny v spôsobe zápisu, platby, objednávania a odhlasovania obedov v školskej jedálni.

Potrebné informácie nájdete v týchto dokumentoch: