Stolný tenis – okresné kolo

V dňoch 5.–8. decembra 2017 zorganizovalo Centrum voľného času okresné kolo v stolnom tenise štvorčlenných družstiev chlapcov – žiakov ZŠ a OG.

Našu školu reprezentovali J. Patráš, A. Blaško, M. Filipko a M. Kubina. To, že ju reprezentovali veľmi dobre dokazujú výsledky, keď prvý hrací deň, kde sme mali v skupine troch súperov ZŠ Radvanskú, ZŠ Ďumbiersku a ZŠ Pieninskú sme skončili na druhom postupovom mieste. Finále sa hralo v piatok 8. decembra a naše konečné umiestnenie bolo celkové 4. miesto.
Chlapcom v prvom rade ďakujem za reprezentáciu školy a gratulujem k dosiahnutým výsledkom. V neposlednom rade poďakovanie patrí aj pani učiteľke Medveďovej, ktorá žiakov pripravuje v rámci stolnotenisového krúžku.

Výsledková listina na stiahnutie.