Stolnotenisový turnaj – okresné kolo

V dňoch  27.11.2019 sa naša ZŠ zúčastnila stolnotenisového turnaja žiakov ZŠ a OG – okresné kolo.

Našu školu reprezentovali  A. BLAŠKO, M. FILIPKO, M. MEDVEĎS. RIEČAN. A reprezentovali ju veľmi dobre. V skupine mali za súperov družstvá ZŠ Moskovská, SZŠ Ružová a ZŠ Gaštanová. Zo skupiny postupovali prví dvaja do finále, ktoré sa hralo 28.11.2019. Naše družstvo postúpilo z druhého miesta.

28.11.2019  sa hralo finále, do ktorého postúpili družstvá ZŠ Ďumbierska – neskorší víťaz, ZŠ Gaštanová a ZŠ Selce.

V konečnom poradí sme obsadili konečné 3. miesto, čo je pre nás veľký úspech a už po tretí krát sme toto umiestnenie obhájili. Pred nami skončili len družstvá, ktorých žiaci hrávajú stolný tenis závodne. Vďaka patrí chlapcom za vzornú reprezentáciu školy, za výbornú partiu, ktorú vytvorili. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke MEDVEĎOVEJ za prípravu žiakov v rámci stolnotenisového krúžku.

Výsledky z celého turnaja si môžete pozrieť na stránkach CVČ Pohoda.