Spomienkový večer na Františka Cabana

V marci sme si pripomenuli nedožité 80. výročie narodenia selčianskeho rodáka,operného speváka Františka Cabana.V sobotu 29.4.2017 sa v KD v Selciach konalo podujatie pod názvom Spomienkový večer na Františka Cabana. Zúčastnila sa ho široká verejnosť a tiež žiaci 7., 8. a 9. ročníka našej školy. Hudobno-slovným pásmom, ktoré bolo doplnené fotografiami, sme si pripomenuli život a spevácku kariéru nášho známeho rodáka.