Spevácka súťaž Slávik

Dňa 16.4.2018 sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž Slávik školy pod vedením pani učiteľky Zuzky Polónyovej.
V speve súťažili žiaci 1. až 5. ročníka.
Porota bola zostavená zo žiakov 7. ročníka a bola nekompromisná. ?
Ocenení boli Oliver Lauko 1. ročník, Ninka Sviteková 2. ročník, Timea Vojčiniaková 5. ročník.
Spevácke výkony boli úžasné a všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme.