Som hrdý, že pochádzam zo svojej obce

V mesiaci marec sme sa po prvýkrát zúčastnili súťaže „Som hrdý, že pochádzam zo svojej obce“, ktorú organizovala spoločnosť OZ Génius Loci Slovaciae za spolupráce s našou obcou Selce. Súťaž prebiehala v troch kategóriách, podľa ročníkov a bola zameraná na výtvarnú a literárnu časť, kde žiaci mohli prezentovať to, čo majú najradšej zo svojej obce.
Umiestnenie:

I. kategória (1.-5.roč., výtvarná časť)
1. Kupec Adam 5.A
2. Riečan SImon 5.A
3. Horníková Dominika 2.A
Špeciálna cena: Blaško Juraj 1.A

II. kategória (6.-7.roč., literárny útvar)
1. Olerínyová Viktória 7.A
2. Ilčíková Tereza 6.A
3. Ivana Žilová 7. A

III. kategória (8.-9.roč., literárna úvaha)
1. Žilová Nina 9.A
2. Babjáková Marcela 9.A
3. SIvčák Tobiáš 8.A
Špeciálna cena: Strečok Karol 9. A

Všetkým žiakom za účasť ďakujeme a víťazom ešte raz gratulujeme.