Slávnostný začiatok školského roka

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 4, SELCE

oznamuje, že slávnostný začiatok školského roka 2018/2019 bude

3. septembra 2018 o 8.00 hod. na školskom dvore.