Školenie prvej pomoci

Naši žiaci sa zúčastnili školenia prvej pomoci, ktoré organizoval miestny spolok ČK. Zopakovali si zásady a vyskúšali si poskytovanie prvej pomoci pri rôznych zraneniech….

CAM01101 CAM01102 CAM01103