Rozvrh hodín

1. 07:45 – 08:30  |  2. 08:35 – 09:20  |  3. 09:30 – 10:15  |  4. 10:30 – 11:15  |  5. 11:25 – 12:10  |  6. 12:25 – 13:05

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
9. Ročník
ANJ
1. hodina

9. Ročník
MAT
2. hodina

9. Ročník
CHE
3. hodina

9. Ročník
SJL
4. hodina

9. Ročník
THD
5. hodina

9. Ročník
TSV
6. hodina
9. Ročník
MAT
1. hodina

9. Ročník
ANJ
2. hodina

9. Ročník
GEG
3. hodina

9. Ročník
DEJ
4. hodina

9. Ročník
DEJ
5. hodina

9. Ročník
SJL
6. hodina
9. Ročník
OBN
1. hodina

9. Ročník
FRJ
2. hodina

9. Ročník
MAT
3. hodina

9. Ročník
NBV
4. hodina

9. Ročník
SJL
5. hodina

9. Ročník
FYZ
6. hodina
9. Ročník
TSV
1. hodina

9. Ročník
MAT
2. hodina

9. Ročník
SJL
3. hodina

9. Ročník
DEJ
4. hodina

9. Ročník
CHE
5. hodina

9. Ročník
VYV
6. hodina
9. Ročník
FRJ
1. hodina

9. Ročník
MAT
2. hodina

9. Ročník
ANJ
3. hodina

9. Ročník
BIO
4. hodina

9. Ročník
SJL
5. hodina

9. Ročník
GEG
6. hodina

Pondelok

 • 9. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 9. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 9. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 9. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 9. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 9. Ročník
  12.25 - 13.05

Utorok

 • 9. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 9. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 9. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 9. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 9. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 9. Ročník
  12.25 - 13.05

Streda

 • 9. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 9. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 9. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 9. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 9. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 9. Ročník
  12.25 - 13.05

Štvrtok

 • 9. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 9. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 9. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 9. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 9. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 9. Ročník
  12.25 - 13.05

Piatok

 • 9. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 9. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 9. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 9. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 9. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 9. Ročník
  12.25 - 13.05
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
8. Ročník
MAT
1. hodina

8. Ročník
ANJ
2. hodina

8. Ročník
SJL
3. hodina

8. Ročník
CHE
4. hodina

8. Ročník
TSV
5. hodina

8. Ročník
DEJ
6. hodina
8. Ročník
GEG
1. hodina

8. Ročník
MAT
2. hodina

8. Ročník
SJL
3. hodina

8. Ročník
FYZ
4. hodina

8. Ročník
HUV
5. hodina

8. Ročník
THD
6. hodina
8. Ročník
FRJ
1. hodina

8. Ročník
MAT
2. hodina

8. Ročník
SJL
3. hodina

8. Ročník
NBV
4. hodina

8. Ročník
ANJ
5. hodina

8. Ročník
BIO
6. hodina
8. Ročník
SJL
1. hodina

8. Ročník
MAT
2. hodina

8. Ročník
CHE
3. hodina

8. Ročník
VYV
4. hodina

8. Ročník
OBN
5. hodina

8. Ročník
TSV
6. hodina
8. Ročník
MAT
1. hodina

8. Ročník
FRJ
2. hodina

8. Ročník
SJL
3. hodina

8. Ročník
INF
4. hodina

8. Ročník
ANJ
5. hodina

8. Ročník
FYZ
6. hodina

Pondelok

 • 8. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 8. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 8. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 8. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 8. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 8. Ročník
  12.25 - 13.05

Utorok

 • 8. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 8. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 8. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 8. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 8. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 8. Ročník
  12.25 - 13.05

Streda

 • 8. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 8. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 8. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 8. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 8. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 8. Ročník
  12.25 - 13.05

Štvrtok

 • 8. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 8. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 8. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 8. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 8. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 8. Ročník
  12.25 - 13.05

Piatok

 • 8. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 8. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 8. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 8. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 8. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 8. Ročník
  12.25 - 13.05
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
7. Ročník
MAT
1. hodina

7. Ročník
SJL
2. hodina

7. Ročník
FRJ
3. hodina

7. Ročník
FRJ
4. hodina

7. Ročník
CHE
5. hodina

7. Ročník
BIO
6. hodina
7. Ročník
SJL
1. hodina

7. Ročník
MAT
2. hodina

7. Ročník
ANJ
3. hodina

7. Ročník
TSV
4. hodina

7. Ročník
FYZ
5. hodina

7. Ročník
HUV
6. hodina
7. Ročník
CHE
1. hodina

7. Ročník
MAT
2. hodina

7. Ročník
NBV
3. hodina

7. Ročník
ANJ
4. hodina

7. Ročník
GEG
5. hodina

7. Ročník
SJL
6. hodina
7. Ročník
MAT
1. hodina

7. Ročník
SJL
2. hodina

7. Ročník
FRJ
3. hodina

7. Ročník
TSV
4. hodina

7. Ročník
FRJ
5. hodina

7. Ročník
BIO
6. hodina
7. Ročník
ANJ
1. hodina

7. Ročník
SJL
2. hodina

7. Ročník
MAT
3. hodina

7. Ročník
VYV
4. hodina

7. Ročník
DEJ
5. hodina

7. Ročník
OBN
6. hodina

Pondelok

 • 7. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 7. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 7. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 7. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 7. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 7. Ročník
  12.25 - 13.05

Utorok

 • 7. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 7. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 7. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 7. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 7. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 7. Ročník
  12.25 - 13.05

Streda

 • 7. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 7. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 7. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 7. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 7. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 7. Ročník
  12.25 - 13.05

Štvrtok

 • 7. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 7. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 7. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 7. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 7. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 7. Ročník
  12.25 - 13.05

Piatok

 • 7. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 7. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 7. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 7. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 7. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 7. Ročník
  12.25 - 13.05
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
6. Ročník
SJL
1. hodina

6. Ročník
MAT
2. hodina

6. Ročník
ANJ
3. hodina

6. Ročník
TSV
4. hodina

6. Ročník
BIO
5. hodina

6. Ročník
FYZ
6. hodina
6. Ročník
MAT
1. hodina

6. Ročník
SJL
2. hodina

6. Ročník
DEJ
3. hodina

6. Ročník
HUV
4. hodina

6. Ročník
THD
5. hodina

6. Ročník
ANJ
6. hodina
6. Ročník
MAT
1. hodina

6. Ročník
FYZ
2. hodina

6. Ročník
BIO
3. hodina

6. Ročník
SJL
4. hodina

6. Ročník
NBV
5. hodina

6. Ročník
GEG
6. hodina
6. Ročník
SJL
1. hodina

6. Ročník
TSV
2. hodina

6. Ročník
ANJ
3. hodina

6. Ročník
MAT
4. hodina

6. Ročník
DEJ
5. hodina
6. Ročník
OBN
1. hodina

6. Ročník
MAT
2. hodina

6. Ročník
GEG
3. hodina

6. Ročník
SJL
4. hodina

6. Ročník
INF
5. hodina

6. Ročník
VYV
6. hodina

Pondelok

 • 6. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 6. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 6. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 6. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 6. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 6. Ročník
  12.25 - 13.05

Utorok

 • 6. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 6. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 6. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 6. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 6. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 6. Ročník
  12.25 - 13.05

Streda

 • 6. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 6. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 6. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 6. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 6. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 6. Ročník
  12.25 - 13.05

Štvrtok

 • 6. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 6. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 6. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 6. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 6. Ročník
  11.25 - 12.10

Piatok

 • 6. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 6. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 6. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 6. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 6. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 6. Ročník
  12.25 - 13.05
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
5. Ročník
SJL
1. hodina

5. Ročník
GEG
2. hodina

5. Ročník
MAT
3. hodina

5. Ročník
DEJ
4. hodina

5. Ročník
HUV
5. hodina

5. Ročník
ANJ
6. hodina
5. Ročník
ANJ
1. hodina

5. Ročník
SJL
2. hodina

5. Ročník
INF
3. hodina

5. Ročník
MAT
4. hodina

5. Ročník
TSV
5. hodina
5. Ročník
MAT
1. hodina

5. Ročník
SJL
2. hodina

5. Ročník
NBV
3. hodina

5. Ročník
THD
4. hodina

5. Ročník
BIO
5. hodina

5. Ročník
ANJ
6. hodina
5. Ročník
MAT
1. hodina

5. Ročník
SJL
2. hodina

5. Ročník
VYV
3. hodina

5. Ročník
GEG
4. hodina

5. Ročník
TSV
5. hodina
5. Ročník
SJL
1. hodina

5. Ročník
SJL
2. hodina

5. Ročník
MAT
3. hodina

5. Ročník
ANJ
4. hodina

5. Ročník
BIO
5. hodina

Pondelok

 • 5. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 5. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 5. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 5. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 5. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 5. Ročník
  12.25 - 13.05

Utorok

 • 5. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 5. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 5. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 5. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 5. Ročník
  11.25 - 12.10

Streda

 • 5. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 5. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 5. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 5. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 5. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 5. Ročník
  12.25 - 13.05

Štvrtok

 • 5. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 5. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 5. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 5. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 5. Ročník
  11.25 - 12.10

Piatok

 • 5. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 5. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 5. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 5. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 5. Ročník
  11.25 - 12.10
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
4. Ročník
SJL
1. hodina

4. Ročník
MAT
2. hodina

4. Ročník
SJL
3. hodina

4. Ročník
HUV
4. hodina

4. Ročník
ANJ
5. hodina
4. Ročník
SJL
1. hodina

4. Ročník
MAT
2. hodina

4. Ročník
SJL
3. hodina

4. Ročník
ANJ
4. hodina

4. Ročník
PDA
5. hodina
4. Ročník
TSV
1. hodina

4. Ročník
NBV
2. hodina

4. Ročník
VLA
3. hodina

4. Ročník
SJL
4. hodina

4. Ročník
PVC
5. hodina

4. Ročník
VYV
6. hodina
4. Ročník
SJL
1. hodina

4. Ročník
MAT
2. hodina

4. Ročník
SJL
3. hodina

4. Ročník
ANJ
4. hodina

4. Ročník
PDA
5. hodina
4. Ročník
INF
1. hodina

4. Ročník
MAT
2. hodina

4. Ročník
SJL
3. hodina

4. Ročník
TSV
4. hodina

4. Ročník
VLA
5. hodina

Pondelok

 • 4. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 4. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 4. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 4. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 4. Ročník
  11.25 - 12.10

Utorok

 • 4. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 4. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 4. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 4. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 4. Ročník
  11.25 - 12.10

Streda

 • 4. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 4. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 4. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 4. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 4. Ročník
  11.25 - 12.10
 • 4. Ročník
  12.25 - 13.05

Štvrtok

 • 4. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 4. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 4. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 4. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 4. Ročník
  11.25 - 12.10

Piatok

 • 4. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 4. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 4. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 4. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 4. Ročník
  11.25 - 12.10
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
3. Ročník
SJL
1. hodina

3. Ročník
MAT
2. hodina

3. Ročník
PVC
3. hodina

3. Ročník
VYV
4. hodina

3. Ročník
ANJ
5. hodina
3. Ročník
SJL
1. hodina

3. Ročník
MAT
2. hodina

3. Ročník
SJL
3. hodina

3. Ročník
ANJ
4. hodina

3. Ročník
HUV
5. hodina
3. Ročník
MCC
1. hodina

3. Ročník
NBV
2. hodina

3. Ročník
SJL
3. hodina

3. Ročník
TSV
4. hodina

3. Ročník
INF
5. hodina
3. Ročník
SJL
1. hodina

3. Ročník
ANJ
2. hodina

3. Ročník
PDA
3. hodina

3. Ročník
MAT
4. hodina

3. Ročník
SJL
5. hodina
3. Ročník
SJL
1. hodina

3. Ročník
MAT
2. hodina

3. Ročník
SJL
3. hodina

3. Ročník
VLA
4. hodina

3. Ročník
TSV
5. hodina

Pondelok

 • 3. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 3. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 3. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 3. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 3. Ročník
  11.25 - 12.10

Utorok

 • 3. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 3. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 3. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 3. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 3. Ročník
  11.25 - 12.10

Streda

 • 3. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 3. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 3. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 3. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 3. Ročník
  11.25 - 12.10

Štvrtok

 • 3. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 3. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 3. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 3. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 3. Ročník
  11.25 - 12.10

Piatok

 • 3. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 3. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 3. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 3. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 3. Ročník
  11.25 - 12.10
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
2. Ročník
SJL
1. hodina

2. Ročník
TSV
1. hodina

2. Ročník
PVO
2. hodina

2. Ročník
TSV
3. hodina

2. Ročník
MAT
4. hodina

2. Ročník
ANJ
5. hodina
2. Ročník
SJL
1. hodina

2. Ročník
MAT
2. hodina

2. Ročník
SJL
3. hodina

2. Ročník
VYV
4. hodina

2. Ročník
VYV
5. hodina
2. Ročník
NBV
1. hodina

2. Ročník
SJL
2. hodina

2. Ročník
MAT
3. hodina

2. Ročník
PVO
4. hodina

2. Ročník
SJL
5. hodina
2. Ročník
MAT
1. hodina

2. Ročník
SJL
2. hodina

2. Ročník
TSV
3. hodina

2. Ročník
SJL
4. hodina
2. Ročník
SJL
1. hodina

2. Ročník
SJL
2. hodina

2. Ročník
MAT
3. hodina

2. Ročník
HUV
4. hodina

2. Ročník
TSV
5. hodina

Pondelok

 • 2. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 2. Ročník
  07.50 - 08.35
 • 2. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 2. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 2. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 2. Ročník
  11.25 - 12.10

Utorok

 • 2. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 2. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 2. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 2. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 2. Ročník
  11.25 - 12.10

Streda

 • 2. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 2. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 2. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 2. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 2. Ročník
  11.25 - 12.10

Štvrtok

 • 2. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 2. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 2. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 2. Ročník
  10.30 - 11.15

Piatok

 • 2. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 2. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 2. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 2. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 2. Ročník
  11.25 - 12.10
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
1. Ročník
SJL
1. hodina

1. Ročník
TSV
2. hodina

1. Ročník
MAT
3. hodina

1. Ročník
SJL
4. hodina
1. Ročník
SJL
1. hodina

1. Ročník
MAT
2. hodina

1. Ročník
SJL
3. hodina

1. Ročník
VYV
4. hodina

1. Ročník
VYV
5. hodina
1. Ročník
NBV
1. hodina

1. Ročník
SJL
2. hodina

1. Ročník
MAT
3. hodina

1. Ročník
SJL
4. hodina

1. Ročník
TSV
5. hodina
1. Ročník
MAT
1. hodina

1. Ročník
SJL
2. hodina

1. Ročník
SJL
3. hodina

1. Ročník
PRV
4. hodina
1. Ročník
SJL
1. hodina

1. Ročník
MAT
2. hodina

1. Ročník
SJL
3. hodina

1. Ročník
PRV
4. hodina

Pondelok

 • 1. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 1. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 1. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 1. Ročník
  10.30 - 11.15

Utorok

 • 1. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 1. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 1. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 1. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 1. Ročník
  11.25 - 12.10

Streda

 • 1. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 1. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 1. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 1. Ročník
  10.30 - 11.15
 • 1. Ročník
  11.25 - 12.10

Štvrtok

 • 1. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 1. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 1. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 1. Ročník
  10.30 - 11.15

Piatok

 • 1. Ročník
  07.45 - 08.30
 • 1. Ročník
  08.35 - 09.20
 • 1. Ročník
  09.30 - 10.15
 • 1. Ročník
  10.30 - 11.15
No events available!