Rok čitateľskej gramotnosti

Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. V rámci neho sme usporiadali rôzne súťaže a zaujímavé akcie, ktoré prispeli k rozvíjaniu čitateľských zručností a k zdokonaľovaniu práce s textom.

Všetci žiaci 5. až 9. Ročníka absolvovali netradičné hodiny literárnej výchovy v Obecnej knižnici v Selciach, kde pani knihovníčka Anna Blašková zaujímavou formou priblížila žiakom tajomstvá kníh a vzbudila záujem o ich čítanie.

Schopnosti a vedomosti zo slovenského jazyka a dejepisu si žiaci zmerali v nasledovných súťažiach:

Olympiáda z dejepisu 8. ročník – školské kolo 25. 11.2016

 1. Lea Olšiaková – 72.5%
 2. Marcela Babjaková – 62.0%
 3. Monika Kútiková – 60.0%

Olympiáda z dejepisu 9. ročník – školské kolo 25.11.2016

 1. Dominika Vrbická – 92.5%
 2. Matúš Bajs – 76.0%
 3. Emma Hlinková – 71.0%

Olympiáda zo slovenského jazyka 9. ročník – školské kolo 2.12.2016

 1. Kristína Kapustová – 92.5%
 2. Vladimíra Brožová – 90.0%
 3. Dominika Vrbická – 87.5%

Testy čitateľskej gramotnosti – súťaž v ročníkoch 5. až 9. Konaná 31.1.2017

 1. ročník:

Tereza Ilčíková, Marietta Mesíková, Tamara Mesíková, Alexander Csala, Timotej Škriečka – 90%

 1. ročník

1. Adrián Blaško – 96%

2.Daniela Marková, Paulína Suchá – 91%

3.Daniel Caban – 90%

 1. ročník

 1.-2. Timea Drozdová, Tobiáš Sivčák – 92%

3.Andrej Pleško – 85%

 1. ročník

1.Miriam Osziová – 88%

2.-3. Lea Olšiaková, Lukáš Chovančák – 80%

 1. ročník

1.Kristína Kapustová – 100%

2.Vladimíra Brožová – 92%

3.Dominika Murgašová – 79%