Pytagoriáda

V dňoch 13. a 14.12.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.

Žiaci 3. – 8. ročníka dosiahli tieto výsledky:
3.ročník – zúčastnilo sa 12 žiakov
úspešný: Matúš Patráš 20 bodov ( 12 + 8 )

4. ročník – zúčastnilo sa 5 žiakov
úspešní : Daniel Plavec 18 bodov ( 10 + 8 )
Adrián Veselovský 17 bodov ( 10 + 7 )

5. ročník – zúčastnilo sa 22 žiakov
úspešní : Jakub Strečok 19 bodov ( 10 + 9 )
Maroš Medveď 17 bodov ( 11 + 6 )
Karin Kuncová 13 bodov ( 10 + 3 )
Michaela Kútiková 12 bodov ( 10 + 2 )

6. ročník – zúčastnilo sa 25 žiakov
úspešná : Ema Medveďová 14 bodov ( 10 + 4 )

7. ročník – zúčastnilo sa 17 žiakov
úspešný : žiaden

8. ročník – zúčastnilo sa 8 žiakov
úspešný : žiaden

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

 Úspešní riešitelia Pytagoriády

Úspešní riešitelia Pytagoriády