Pytagoriáda

Výsledky školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda

  1. – 9. 12. 2021 sa konalo školské kolo Pytagoriády online formou. Žiaci riešili 15 úloh za 60 minút. Úspešný riešiteľ musel vyriešiť správne aspoň 10 úloh. Za každú úlohu získal 1 bod. Úspešný riešiteľ mohol získať navyše 1 bod za každé 4 minúty odovzdané pred časovým limitom.

3.ročník – prihlásených 7 žiakov

úspešní:    Kristína Kostiviarová            18 bodov ( 12 + 6 )

                                                    Pavel Rusko                 17 bodov ( 11 + 6 )

                                                    Šimon Patráš                          16 bodov ( 10 + 6 )

                                                    Dominika Husáriková      16 bodov ( 10 + 6 )

                                                    Sofia Lepiešová                 15 bodov ( 11 + 4 )

  1. ročník – prihlásených 5 žiakov

                                   úspešní:   David  Švarný                    22 bodov ( 14 + 8 )

                                                    Lukáš  Jelínek                   19 bodov (15 + 4 )

  1. ročník – prihlásených 12 žiakov

úspešní:  Simona Latináková           22 bodov ( 15 + 7 )

                                    Filip Škriečka                    22 bodov ( 15 + 7 )

                                    Sofia Švarná                      17 bodov ( 14 + 3 )

                                     Klaudia Plavcová                14 bodov ( 12 + 2 )     

                                     Natália Čierťašská            13 bodov ( 12 + 1 )

  1. ročník – prihlásených 11 žiakov

úspešní:  Filip Slančík                       19 bodov ( 14 + 5 )

                                                           Dominika Horníková        16 bodov ( 10 + 6 )

                                                           Sara Styková                      14 bodov ( 12 + 2 )

                                                            Adam Slančík                    13 bodov ( 12 + 1 )

                                                           Hana Rusková                   11 bodov ( 10 + 1 )

  1. ročník – prihlásených 11 žiakov

úspešní:   Matúš Patráš                     18 bodov ( 11 + 7 )

                                                            Teodor Bezúch                   11 bodov ( 10 + 1 )

  1. ročník – prihlásených 8 žiakov

                                          úspešný:  žiaden

Blahoželáme!