Pytagoriáda

V dňoch 10. a 11.12.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda.

Žiaci 3. – 8. ročníka dosiahli tieto výsledky:

3.ročník – zúčastnilo sa 18 žiakov
úspešní:
Lukáš Kožiak 20 bodov (11 + 9)
Lukáš Michalisko 19 bodov (10 + 9)
Filip Škriečka 16 bodov (10 + 6)

4. ročník – zúčastnilo sa 22 žiakov
úspešní:
Viliam Klima 18 bodov (11 + 7)
Filip Slančík 16 bodov (10 + 6)
Dominika Horníková 15 bodov (11 + 4)

5. ročník – zúčastnilo sa 12 žiakov
úspešní:
Matúš Patráš 19 bodov (10 + 9)
Mathias Bitner 19 bodov (11 + 8)
Natália Vrbická 18 bodov (10 + 8)
Oliver Elshennawy 16 bodov (10 + 6)

6. ročník – zúčastnilo sa 25 žiakov
úspešný: žiaden

7. ročník – zúčastnilo sa 22 žiakov
úspešní:
Maroš Medveď 10 bodov (10 + 0)

8. ročník – zúčastnilo sa 9 žiakov
úspešný: žiaden

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!