Putovanie s ľudovou piesňou

Každoročne sa na našej škole konala súťaž v speve ľudovej piesne. Tento rok sme sa rozhodli zmeniť spôsob šírenia a zachovávania ľudovej piesne.

Žiačky 5. ročníka Emka Medveďová, Terezka Ilčíková, Tamarka Mesíková a Mariettka Mesíková pripravili v spolupráci s pani učiteľkou Kapustovou projekt, v ktorom pripomínajú žiakom krásu a bohatstvo ľudových piesní, ktoré pretrvali stáročia a teraz pomaličky odchádzajú do zabudnutia. Ako hosť vystúpil siedmak Matúš Kubina, jeden z mála chlapcov, ktorý sa venuje aj ľudovej piesni.

Projek Putovanie s ľudovou piesnou predstavili 26. apríla 2017 tvorcovia žiakom 5., 6. a 9. ročníka. Putovanie s ľudovou piesňou bude pokračovať aj v budúcnosti.