Mgr. Monika Pondelová

Vychovávateľka ŠKD

I. oddelenie