Prezentácia mladých prírodovedcov

Počas projektového dňa, ktorý sa na našej škole uskutočnil 20.4.2018 v rámci Týždňa zdravia, žiaci siedmeho ročníka demonštrovali žiakom štvrtého ročníka jednoduché pokusy, prostredníctvom ktorých sa mladší žiaci mali možnosť oboznámiť so základnými chemickými a fyzikálnymi javmi. Siedmaci postupne ukázali, ako si môže chemik nafúknuť balón bez fúkania, ako povrchové napätie vody zabráni uniknúť oleju do vody. Najväčšiu pozornosť si vyslúžil pokus Gumené vajíčko a pokus, ktorý demonštroval ako dostať uvarené vajíčko cez hrdlo fľaše. Na záver si dvaja zo štvrtákov vyskúšali jeden z predvedených pokusov Tancujúce hrozienka. Pri každom pokuse nechýbalo krátke vysvetlenie a princíp pokusu.

Cieľom tejto aktivity bolo zaujať mladších žiakov, vzbudiť u nich záujem o chémiu a fyziku a zároveň ukázať, že aj tieto dva predmety môžu byť zábavné.