Prevádzka školského klubu detí

Vážení rodičia

Vzhľadom k tomu, že MŠVVaŠ SR nevydalo žiadne pokyny, ktoré by zásadným spôsobom zmenili  bezpečnostné opatrenia, ktoré boli v platnosti do 15.9. 2020, bude naša škola od 16.9. 2020 až do odvolania fungovať v nasledovnom režime:

V platnosti zostávajú bezpečnostné opatrenia ako do 15.9. 2020 !!!

Zmena sa týka len prevádzky ŠKD, ktorá bude nasledovná:

1/ ranný ŠKD bude v prevádzke od 21.9.2020, ale LEN pre žiakov 1. a 2. ročníka
prvé oddelenie   –  žiaci 1. ročníka, doba prevádzky od 06:30 hod.
druhé oddelenie  –  žiaci 2. ročníka, doba prevádzky od 06:30 hod.

2/  popoludňajšia činnosť ŠKD bude v troch oddeleniach
prvé oddelenie   –  žiaci 1. ročníka, doba prevádzky do 16:30 hod.
druhé oddelenie  –  žiaci 2. ročníka, doba prevádzky  do 16:30 hod.
tretie oddelenie –  žiaci 3. a 4. ročníka, doba prevádzky do 14:45 hod.

Po dohovore s pani Fodorovou plenárne rodičovské združenie v septembri nebude. Triedne združenia budú po s triednymi učiteľmi jednotlivých ročníkov individuálne.

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.