PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHA

Žiaci I.stupňa sa 11. septembra vybrali do Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli. V priestoroch múzea ich upútala výstava ZOO – PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHA. Počas prehliadky si žiaci prezreli množstvo fotografií a exponátov zvierat dopravených na Slovensko z rôznych kontinentov. Diskutovali o potrebe vytvoriť im čo najprirodzenejšie prostredie. Kamaráti z pralesa bola téma tvorivej dielne, v ktorej si deti nakreslili mláďatá Tapíra čabrakového.

unnamed (1)