Prednes poézie a prózy

Dňa 4. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Žiaci od 2. do 9. ročníka predviedli svoje umelecké výkony v prednese poézie a prózy pred odbornou porotou, ktorá spomedzi 38 zúčastnených vybrala najlepších, podľa kategórií a zaradenia.

I. kategória
2. – 4. ročník
poézia

 1. miesto – Filip Škriečka
 2. miesto – Barbora Harmaniaková
 3. miesto – Viliam Klima, Sárka Kubišová

próza

 1. miesto – Dominika Horníková
 2. miesto – Andrej Patka
 3. miesto – Filip Strečok

II. kategória
5. – 6. ročník
poézia

 1. miesto – Matúš Patráš
 2. miesto – Samuel Klima
 3. miesto – Július Rusko

próza

 1. miesto
 2. miesto
 3. miesto – Lucia Mačuhová

III. kategória
7. – 9. ročník
poézia

 1. miesto
 2. miesto – Petra Homolová
 3. miesto – Samir Kosova

próza

 1. miesto – Ema Medveďová
 2. miesto
 3. miesto – Maroš Medveď