Prednáška „Pravda o drogách“

V rámci preventívneho programu sa konala v dňoch 31.1. a 17.4.2018 prednáška so školiteľom p. Vrábľom z OZ Slovensko bez drog na tému PRAVDA O DROGÁCH. Cieľom bolo informovať žiakov 7. až 9. ročníka o škodlivosti návykových látok na organizmus a podať im pravdivé informácie o drogách. Dôraz sa kládol na legálne drogy, akými sú cigarety, alkohol a kofeín. Je veľmi dôležité, aby deti vedeli, že v ich veku nie je prípustné ani malé množstvo návykovej látky, preto boli žiaci poučení o tom, čo môžu drogy vo vyvíjajúcom sa organizme spôsobiť – ako drogy pôsobia na našu myseľ, na emócie a ako dlho zostávajú v našom tele.