Praetorium – Stredoslovenská galéria

Dňa 24.3. sme so žiakmi VII. a V. ročníka navštívili Praetorium – Stredoslovenskú galériu na Nám. Š. Moyzesa.
Počas výstavy sme sa dozvedeli zaujímavé veci týkajúce sa kozmu a prezreli sme si diela slovenského maliara
Stanislava Filka. Najviac nás zaujala téma miešania farieb, kde sme sa dozvedeli ako vyrobiť bielu farbu.