Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ sa aj touto cestou  chce poďakovať všetkým, ktorí  pomohli pri zhadzovaní snehu zo strechy telocvične. Osobitne pánovi starostovi , ktorý brigádnikov vo veľmi krátkom čase dokázal zorganizovať, ako aj p. Slobodníkovej a pani Oborčokovej, ktoré zabezpečili starostlivosť o brigádnikov.