Plavecký výcvik

17. až 21.  júna sa uskutočnil plavecký výcvik našich žiakov 2. ročníka na Fuggerovom dvore v Selciach. Plaveckého výcviku sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí boli rozdelení do 3 skupín a počas 5 dní sa  zdokonaľovali v plaveckých spôsoboch.

Všetkých plavcov veľmi chválime, boli úžasní.