PF 2021

Vážení rodičia,

dovoľte mi menom vedenia školy, ale aj v mene svojom, na začiatku roku 2021 popriať Vám hlavne veľa zdravia, úspechov a spokojnosti vo Vašom súkromnom živote a síl a trpezlivosti v našej vzájomnej spolupráci pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.

Zároveň Vám chcem poďakovať za spoluprácu, ústretovosť, trpezlivosť a pochopenie v uplynulom roku, ktorá prebiehala v sťažených podmienkach. Aj Vašou zásluhou sme túto situáciu, ktorá bola pre každého z nás nová, zvládli v rámci možností a Vašim deťom sprostredkovali vedomosti v maximálnej možnej miere.

 

Mgr. Peter KRÁČIK

riaditeľ ZŠ