Oznamy

Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov sme si pripomenuli 26.9.2016.  Začal reláciou do školského rozhlasu. Vyučujúce jazykov pripravili zaujímavú výstavu o jazykoch Európy a p....

Obvodné kolo v cezpoľnom behu
Obvodné kolo v cezpoľnom behu

Dňa 29.9.2016 sa žiaci 8.-9..ročníka zúčastnili obvodného kola v cezpoľnom behu družstiev. Školu reprezentovali: Martin Bohuš, Jakub Rusko, Tomáš Ďurica, Katarína...

Výstava liečivých rastlín
Výstava liečivých rastlín

Žiaci piateho a šiesteho ročníka na hodinách techniky pripravili výstavku liečivých rastlín zo záhradky a lúk okolia Seliec.

Návšteva LHM v Banskej Bystrici
Návšteva LHM v Banskej Bystrici

14.októbra 2016 sa žiaci 5.ročníka a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici. Piataci si v bábkarskom salóne rozšírili svoje...

Beseda s kronikárkou obce Selce
Beseda s kronikárkou obce Selce

októbra zavítala do našej školy kronikárka obce Selce pani Anna Koctúrová, ktorá sa stretla so žiakmi 5. ročníka a besedovala so...

Medzinárodný deň eura
Medzinárodný deň eura

Dňa 24.9. sme si pripomenuli  Medzinárodný deň eura. Na  hodinách  sa žiaci dozvedeli nové informácii o našej menovej jednotke a jej histórií. ...

Hovorme o jedle
Hovorme o jedle

Druhý októbrový týždeň sme sa zapojili do kampane „Hovorme o jedle“. Celý týždeň sme sa prostredníctvom rôznych aktivít naučili ako zdravo...

Netradičná hodina LV
Netradičná hodina LV

Žiaci 9. ročníka absolvovali 25.10.2016 netradičnú hodinu literárnej výchovy v Obecnej knižnici v Selciach, ktorú pre nich pripravila knihovníčka pani Anna Blašková...

Beseda o keltských pamiatkach
Beseda o keltských pamiatkach

8.11.2016 sa konala beseda žiakov 6. ročníka s odborníkom na keltskú kultúru pánom Jozefom Stankovianskym, ktorý žiakom priblížil nálezy z tohto obdobia...

Oznam o zákaze vstupu do budovy

Oznam o zákaze vstupu do budovy a o výnimkách zo zákazu vstupu do objektu podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č....

PF 2021

Vážení rodičia, dovoľte mi menom vedenia školy, ale aj v mene svojom, na začiatku roku 2021 popriať Vám hlavne veľa zdravia,...