Oznámenie pre rodičov od 8.11.2021

Vážení rodičia,
dovoľte mi informovať Vás o predbežnej organizácii vyučovania v termíne od 8.11. – 12.11. 2021:
Prevádzka školy začína 6:30 hod. a končí o 16:30 hod. nasledovne:
1/ žiaci ročníkov 1 – 4 sa učia prezenčne.
Od 6:30 – 7:15 hod. činnosť ranného školského klubu
od 7:15 – 7:30 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy
od 7:45 hod. – vyučovanie podľa rozvrhu
od skončenia vyučovania podľa rozvrhu
pre žiakov 1., 2. a 3.ročníka do 16:30 hod.
pre žiakov 4. ročníka do 14:45 hod.

2/ žiaci ročníkov 5 – 9 sa učia prezenčne.
Od 7:30 – 7:45 hod. príchod žiakov na vyučovanie, každý do svojej triedy.
Od 7:45 – vyučovanie podľa rozvrhu.

Školská jedáleň bude v prevádzke pre všetkých žiakov.

Všetci žiaci musia pred vstupom do areálu školy odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo „ Prehlásenie o bezpríznakovosti“.

Žiaci v jednotlivých triedach počas vyučovania nemusia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Mimo tried je nosenie rúšok bez zmeny.
Krúžková činnosť bude pre žiakov I. stupňa pre jednotlivé ročníky.

V tejto situácii sa ešte naliehavejším stáva dodržiavanie nasledovných pravidiel:
1/ Dodržiavajte dohodnutý nástup detí do školy – žiaci I. stupňa od 7:15 do 7:30 hod., žiaci II. stupňa od 7:30 do 7:40 hod.
2/ Do školy posielajte len deti, ktoré sú 100% zdravé.
3/ Merajte im teplotu každé ráno už doma a pri zvýšených hodnotách dieťa do školy neposielajte.
4/ V prípade výzvy učiteľa, že treba po dieťa prísť do školy, urobte tak bezodkladne.
5/ Testujte deti antigénovými testami, ktoré ste dostali, minimálne 2x do týždňa

Vzhľadom na stále sa meniacu pandemickú situáciu môže prísť k zmene v organizácii vyučovania. Preto je potrebné sledovať Vašu e mailovú schránku.

Za pochopenie ďakujem.
Mgr. Peter KRÁČIK

V prípade potreby ďalších informácií, kontaktujte riaditeľstvo školy 0905 453 327, alebo triednych učiteľov jednotlivých žiakov.