Oznam zmeny organizácie vyučovania

Vážení rodičia,

na základe zhoršenej pandemickej situácie, v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR, so súhlasom RÚVZ Banská Bystrica a zriaďovateľom OÚ SELCE, riaditeľ Základnej školy, Školská 4, SELCE

m e n í

formu organizácie vyučovania z prezenčnej na dištančnú, pre žiakov 6. a 9. ročníka, s platnosťou od 2.11. 2021 do 5.11. 2021.

 

Dokument na stiahnutie – Oznam zmeny organizácie vyučovania